Search This Blog

Monday, January 29, 2024

Pahayag ni VP Sarah Duterte Tungkol sa Panawagan ng Pagbibitiw ni President Marcos Jr.

 


PAHAYAG TUNGKOL SA PANAWAGAN NG PAGBIBITIW NI PRESIDENT MARCOS JR.

January 29, 2024


I have not spoken to my brother about his remarks on the President’s resignation. 


I can only surmise that Mayor Sebastian Duterte is coming from a place of brotherly love, coupled by the common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I am receiving from some sectors within the circle of the President.


Gayunpaman, naniniwala ako na ang boto ng taumbayan ay isang pagkakaloob ng tiwala na ako’y magtatrabaho at maninilbihan para lamang sa Pilipino. Kasama ng tiwalang ito, ang tiwalang kakayanin ko ang anumang atake, black propaganda, paninirang-puri, at iba pang mga hamon na ibabato sa aking pagkatao. 


Hindi man madali, patuloy akong kumukuha ng lakas at inspirasyon sa tiwalang ibinibigay sa akin ng ating mga kababayan. I take heart from the confidence of the people in my ability to work and thrive in a pandemonium. 


Sa kabila ng lahat, hindi ako kailanman panghihinaan ng loob. I will stay true to my work at the Department of Education, unless the President says otherwise.


Uunahin ko ang Pilipinas.


Shukran


Sara Z.Duterte

Vice President of the Philippines

Secretary of the Department of Education

No comments:

Post a Comment